Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Έχουμε άμεση ανάγκη από λάδι,λαχανικά, ποτήρια πλαστικά και απορρυπαντικά.

Ευχαριστούμε