Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Πρακτικά Λαικής Συνέλευσης Κυριακή 10/07/2010

Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας Ελευθερίας
Ηράκλειο
Κυριακή 10/07/2010

Πρακτικά Λαικής Συνέλευσης

Θέματα :
1. Μουσική μεταμεσονύκτιες ώρες.
2. Απομάκρυνση των σκηνών.
3. Διαχείρηση κουζίνας.
4. Χρηματοδοτηση της ομάδας περιφρούρησης χώρου για τρέχοντα έξοδα.

Αποφάσεις

Θέμα 1.
Αποφασίστηκε να χαμηλώνει δραματικά η μουσική μετα τις 2:00 π.μ. Ώστε να μην υπάρχει
ενόχληση για τους γύρω. Σε περίπτωση κάποιας δικιάς μας εκδήλωσης θα αντιμετωπίζεται
διαφορετικά.

Θέμα 2.
Προτάσεις
1. Να παραμείνουν οι σκηνές στην πλατεία.
2. Να φύγουν οι σκηνές απο την πλατεία.
Αποφασίστηκε να φύγουν οι σκηνές.

Θέμα 3.

Προτάσεις.

1. Να βγεί πίνακας με βασικούς κανόνες λειτουργίας τους οποίους αυτοβούλως ο καθένας θα
σέβεται,και η κουζίνα θα λειτουργεί ανεαρτήτως ωραρίου.
2. Να αφεθεί εν λευκώ στην ομάδα περιβάλλοντος χώρου.
3. Κάθε μέρα διαφορετικό άτομο να αναλαμβάνει την διαχείρηση της κουζίνας
4. Κάθε εβδομάδα να αναλαμβάνει άλλος άνθρωπος την κουζίνα με την συνδρομή 3μελλών
επιτροπών αναφορικά με την τροφοδοσία, και τα οικονομικά.

Θέμα 4.

Εγκριθηκέ να δώθουν 100 ευρώ απο το ταμείο της Λ.Σ. Για κάλυψη τρέχοντων εξόδων.