Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 10/7/2011 στην Πλατεία Ελευθερίας
θα γίνει η καθιερωμένη γενική συνέλευση στις 21.00
για οργανωτικά θέματα.

Επίσης την Τρίτη 12/7/2011 στις 21.00 θα γίνει γενική
                                                  συνέλευση με θέμα:                                                                                Απολογισμός της πορείας μας